Desember-blogg
   Oppdatert 18.12.2018


«Tre konger» heter albumet som Forsvarets stabsmusikkorps utga i sommer til kongeparets gullbryllupsdag. Ifølge tekstheftet skal albumet «presentere musikk som har vært nært knyttet til og hatt betydning for kongeriket Norges tre konger etter 1905». Her ligger problemet, fordi det er nesten ikke skrevet musikk spesielt for den norske kongefamilien. De kongelige har heller ikke vist offentlig at de har satt pris på bestemte musikksjangere. Dermed kan et slikt album inneholde nærmest hva som helst, og det er nok også langt på vei tilfellet.

Tittelen kunne like gjerne ha vært «Fire konger», fordi Johan Svendsens «Kroningsmarsj» ble skrevet til kroningen av Oscar 2 i 1873! Det er også merkelig at bare «Kronprins Haralds honnørmarsj» er tatt med, når det er skrevet honnørmarsjer til alle tre kongene! Oscar Borg sine to har ikke fått plass, og det har heller ikke hans «Alt for Norge», bare Allan Johanssons marsj med den samme tittelen. Det er nesten utrolig!

I stedet har man puttet inn musikk som handler mer om Stabsmusikken enn om kongene, blant annet et par stykker av Grieg som ble arrangert for korpset da de deltok på et fransk militærkorpsstevne i 1935. Altså helt uten kongelig tilknytning. Johan Halvorsen er også representert, men det er nok mest for å få med alle de tre store komponistene fra norsk musikks gullalder. Noen annen begrunnelse kan vi ikke se for valget av «Tordenskjold udi action». Fra nyere tid er det plukket ut to kjente stykker av Harald Sæverud (Kjempeviseslåtten) og Eivind Groven (Hjalarljod). De har heller ikke skrevet noe kongelig. Men med disse to komponistene ble ihvertfall litt norsk musikk fra krigs- og etterkrigstiden representert på albumet.

Det mest eiendommelige valget av musikk er nok «Windjammer Highlights» av amerikaneren Morton Gould. Kongefamilien har vel også vært til stede ved en rekke norske filmpremierer, der det foreligger musikk som godt kunne ha vært brukt. Hvis da invitasjon til filmpremierer skal være en viktig grunn for å velge musikk til en slik CD.

Gould skrev sin musikk til en av filmhistoriens virkelig store kuriositeter, «Windjammer», som dreier seg om et tokt med «Christian Radich» til Madeira, Trinidad og New York. Den vel to timer lange (noen vil si langdryge) «travelogue» er uten egentlig handling og med fokus på norske matroser som middels engasjerte amatørskuespillere. Det mest kuriøse er at alt ble filmet med tre kameraer i et system som ble kalt Cinemiracle for å vises på tre kinolerreter som strakk seg rundt halve salen. Dette systemet ble aldri brukt senere.

Amerikanerne har nylig restaurert filmen fra nokså falmede kopier og jobbet hardt for å få bort skjøtene der bildene fra de tre kameraene overlapper. Hele prosessen er dokumentert i «The reconstruction of Windjammer from original elements» på YouTube. Den restaurerte filmen ble utgitt på DVD/Bluray i USA i sommer, men er fortsatt ikke til salgs i Norge. Filmen ble vist på Colosseum tidligere i år. Goulds originalmusikk er fortsatt å få på en 2-CD.

Hvis du liker den helt spesielle blandingen av løst og fast på dette albumet, kan det være greit å vite at Stabsmusikken spiller alt svært nyansert og dynamisk med Andreas Hanson som dirigent. Marius Roth Christensen er solist i de to Grieg-sangene. Opptakene har NRK-standard. Niels Persen i Forsvarsmuseet har skrevet gode kommentarer i tekstheftet og tydeligvis strevd med å finne en slags sammenheng mellom musikken og tittelen på albumet. Utgivelsen er en samproduksjon mellom Forsvaret og NRK P1+.


Mandag 3. desember 2018

FORSVARSKORPSENE DE NESTE UKENE (Klikk på bildet)

Luftforsvarets musikkorps Forsvarets stabsmusikkorps Kongelige norske marines musikkorps Sjøforsvarets musikkorps Forsvarets musikkorps Nord-Norge

Mandag 3. desember 2018

DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE (Klikk på bildet)


Mandag 3. desember 2018

NRKs KORPSPROGRAMMER I NOVEMBER

Vi gir dere nedenfor linkene til opptakene i NRKs nettspiller av de ukentlige sendingene i NRKs «Messing og treblås» i november. For alle som ønsker å høre programmet når det sendes i P1+, skal vi minne om at det er sending hver lørdag kl 17.30 hele året igjennom med reprise tirsdag uka etter kl 19.30. Program­leder er som vanlig Rune Alstedt.

24.11.2018 Opptak med Oslo Brigademusikk. Dirigent: Jan Eriksen. Sist sendt høsten 2017.
17.11.2018 Norske marsjer spilt av Forsvarets stabsmusikkorps. Dirigent: Bjørn Mellemberg. Opptak fra 2000.
10.11.2018 Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet (nå Sjøforsvarets musikkorps). Dirigent: Karl Ove Midtbø. Opptak fra 1992.
03.11.2018 Opptak fra Store studio i april 2017 med Oslo Politiorkester. Dirigent: Ståle Abrahamsen.

Tirsdag 4. desember 2018


21. november hadde hovedkorpset og signalkorpset til HMKG sin debutkonsert i Huseby leir. Et stort pluss for intonasjon og klang hos trompetene i signalkorpset, som fikk innlede med «Fanfare for the Common Man» av Aaron Copland. Godt å se at signalkorpset blir gitt mer varierte oppgaver enn bare å spille de tradisjonelle signalmarsjene.

Hvert år er det spennende å høre hvor samspilt den nye musikktroppen er etter øving i halvannen måned. Årets hovedkorps viste at nivået er minst like høyt som det har vært de siste årene. Stort sett var intonasjon og klang fremragende i stykkene som var valgt ut for å presentere de ulike gruppene. Det skyldes åpenbart godt arbeid i kulturskolene rundt omkring i landet.

Begrensningene til årets tropp kom til syne i Bernsteins «Ouverture to Candide» og «Danzón No. 2» av Arturo Marquez. Begge framføringene ble altfor forsiktige og nølende. Når det gjelder «Danzón No. 2», er det fristende å sitere en kommentar på YouTube om framføringen til det ellers så velrenomerte North Texas Wind Symphony: «The fast parts just feel so sluggish». «There is absolutely no soul or feeling, which a piece like this direly needs».

Man kan også spørre hvorfor HMKG, som trenes til å bli et godt marsjkorps, absolutt skal spille stykker som krever en blanding av latinamerikansk fyrrighet og inderlighet som ellers er helt fraværende i oppdragene senere i tjenesten. Dirigenten Gustavo Dudamel har satt standarden med sine orkestre i denne musikken. Hvis korps og dirigent har lite av det samme temperamentet, bør de finne seg noe annet å spille. Det gjelder også sivile korps.

Musikktroppen hadde den første konserten utenfor Huseby leir 2. desember i Raufoss. I januar følger konserter i Lillestrøm og Ullensaker før festkonserten i Oslo konserthus 3. februar.

Bildene over er hentet fra en video av debutkonserten som Ole Brustad har lagt ut på YouTube.


Fredag 7. desember 2018

«I STORM OG STILLE» – 200 ÅR MED FORSVARSKORPS

Denne uka ble historien i bokform om forsvarskorpsene gjennom 200 år presentert. Boka, som har fått tittelen «I storm og stille», er en jubileumsantologi redigert av fagsjef ved Forsvarsmuseet Niels K. Persen og med mange bidragsytere som belyser utviklingen fra ulike kanter.

Hærordningen av 1818 bestemte at det i hvert av landets fem brigadedistrikter skulle være et militært musikkorps: Halden, Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Korpsene ble underlagt den avdelingen i brigaden som var stadig tjenestegjørende. Dette skulle vise seg å bli av stor betydning ikke bare for Forsvaret, men også for det sivile musikklivet i Norge.

Ordningen med musikk i Forsvaret ble utvidet senere, slik at Marinen fikk eget musikkorps i 1820. I 1911 fikk Nord-Norge sitt brigademusikkorps, det nåværende Hærens musikkorps i Harstad. Totalt hadde Forsvaret sju militære musikkorps inntil to av dem (Halden og Kristiansand) ble lagt ned fra 1. januar 2003. Som kjent truer Forsvaret fortsatt med at flere av dagens fem forsvarskorps kan bli nedlagt eller redusert til bare å være «seremonikorps».

«I storm og stille» koster kr 395 og kan inntil videre bestilles fra shortman@mil.no, men blir trolig å få i de vanlige bokhandlene om ikke lenge. Vi vil omtale boka nærmere i en blogg etter nyttår.

Fredag 7. desember 2018
Mandag 10. desember 2018
Tirsdag 18. desember 2018
Tirsdag 18. desember 2018
Tirsdag 18. desember 2018

TAKK FOR ET BEGIVENHETSRIKT ÅR – OG VEL MØTT I 2019