Sommerblogg
   Oppdatert 6.6.2020


Våren 2020 ble spesiell for alle korps. Det dødelige korona-viruset som det ikke fantes vaksine mot, var kommet til landet.

12. mars besluttet regjeringen å stenge ned det meste som foregikk i Norge unntatt matbutikker. Det ble innført en minsteavstand mellom mennesker på én meter og hyppig håndvask med såpe eller håndsprit for å hindre smittespredning.

NM i janitsjar og Norsk Militær Tattoo var alt blitt avlyst. Det samme ville gjelde konserter og alt annet som innebar at flere enn fem personer var samlet. 7. mai ble dette endret til 20 personer.

Det store spørsmålet var hvordan 17. mai var tenkt avviklet. Ble det barnetog? Kunne korpsene begynne å øve igjen med tanke på å opptre? Flere byer hadde alt avlyst 17. mai-programmet. Enkelte steder ville begrense seg til å overføre taler og kransenedleggelser på nettet.

Bergen avlyste den tradisjonsrike hovedprosesjonen, og folk ble oppfordret til å holde seg borte fra sentrum. I Oslo ble 17. mai avviklet uten barnetog over Slottsplassen. Det var sjette gang siden 1905. Kl. 13 skulle nasjonalsangen avsynges over hele landet – med eller uten kor og korps.

NMF anbefalte at korpsene holdt to meters avstand i lengderetningen når de marsjerte og én meters avstand i alle retninger når de sto i ro. Ellers var oppfordringen å stå i ro under spilling og bare bruke trommemarsj under marsjering. For å hindre sammenstimling burde korpsene ikke opplyse når og hvor de skulle spille.

Dermed gikk 17. mai sin gang i svært reduserte former. Som vi ser av bildet fra Slottsplassen, var publikum ikke til stede, bare Garden som spilte marsjer og viste fram drillprogrammet for kongefamilien og for resten av landet gjennom TV. De vi ellers ser på bildet, er et litt spredt oppstilt kor og i bakgrunnen noen utvalgte barn som holder osloskolenes faner.

Korpslivet etter 17. mai var ikke stort annerledes enn i de foregående ukene. Smittevernreglene gjaldt fortsatt, og alt som het korpsturer, stevner og lignende ble satt på vent. Med større eller mindre hell prøvde enkelte seg med korpsøvinger over nettet.

Kulturministeren sa han var klar over at den første krisebevilgningen som skulle dekke inntektstap i kulturlivet, ikke omfattet frivilligheten og dermed heller ikke korpsene. 29. mai ble ordningen foreslått utvidet til også å gjelde korpsene, og beløpene ble økt.

NMFs president Rita Hirsum Lystad var ikke fornøyd med at korpsene bare ville få tilbakebetalt inntil 70 prosent av utgiftene, og at det var satt en nedre grense på 25.000 kroner, noe som ville ramme de minste korpsene.


I Fredrikstad var de nokså strenge på at smitteverntiltakene skulle overholdes og sammenstimlinger unngås 17. mai, se bildet over.

Ellers ble tiltak mot smittespredning håndtert nokså forskjellig utover landet. I Alstahaug anbefalte kommunelegen at korpsøvingene ble lagt utendørs, fordi kommunen ikke hadde kapasitet til å gjennomføre forsvarlig renhold i lokaler der mange var samlet!

I Brønnøysund hadde korpset funnet en egen, genial løsning for å holde anbefalt avstand under marsjering – oppblåsbare slanger til traktordekk! Oppfinnsomheten ble vist både i norsk og tysk fjernsyn.

– Dette er stas! Klart det er! Tenk at vi har nådd mer enn en million mennesker via Facebook. Utrolig artig, sa nestlederen i korpset, John Arne Warholm, til nettstedet midtinorge.no. Det var etter at NRK hadde lagt ut et klipp med stuntet fra Norge Rundt.


Koronakrisen krevde så mange slags ofre i kulturlivet denne våren og forsommeren. 1. juni dukket denne meldingen opp på musikkogdrill.com, som er gardistene i 3. gardekompanis egen nettside, om at det ikke ble mer musikk og drill for årets kontingent.

Etter 17. mai var det faktisk ikke mer for dem å gjøre. Det kan se ut som om de ansvarlige i Forsvaret har kommet til at det ville være lite motiverende for alle parter å fortsette å trene mot oppdrag det ikke ble noe av. Gardistene var selvsagt svært skuffet. «Tomme for ord – speechless», står det på nettsiden deres.

Rett etter 17. mai skulle Garden ha deltatt for NATO i Øst-Europa. Det som ellers sto på programmet, var HM Kongens inspeksjon før den store landsturnéen i juni og enkelte vaktparader i juli.

I hele august skulle Garden ha opptrådt på årets store begivenhet, Edinburgh Military Tattoo, der det var ventet 220.000 besøkende. I likhet med Eksjö Tattoo i Sverige, Hamina Tattoo i Finland og Basel Tattoo i Sveits ble forestillingene i Edinburgh avlyst denne sommeren. Koronapandemien herjet langt verre i Storbritannia (og Sverige) enn den gjorde hos oss.

Som det står i den korte meldingen fra gardistene, ville drilltroppen bli overført til annen tjeneste fra 1. juli, mens musikktroppen skulle holdes samlet inntil tidlig dimittering i august. Kanskje mente man at musikktroppen fortsatt kunne være god å ha hvis det skulle dukke opp et passende oppdrag internt i Forsvaret, f.eks. at vaktparadene ble gjenopptatt.