Hvilken marsj likte kong Haakon best? Ingen vet om han var spesielt glad i honnørmarsjen av Oscar Borg, men vi vet ihvertfall at han på oppfordring fikk spilt denne amerikanske sirkusmarsjen, «Olympia Hippodrome».

Det skjedde mens kongeparet oppholdt seg i Trondheim etter kroningen i 1906. Artikkelen i Aftenposten nevner «keiserfestlighederne», men det skyldes at tyske Wilhelm 2 besøkte Trondheim samtidig og dessuten en større gruppe norsk-amerikanske studenter fra St. Olaf College med eget musikkorps i spissen. Foran «med sin store Marskalkstav» gikk Fredrik Melius Christiansen (1871-1955). Han var født i Eidsvoll og vokste opp i Larvik før han emigrerte, tok musikkutdanning og ble mangeårig dirigent for korps og kor ved St. Olaf College.

Studentbesøket i Trondheim i 1906 hadde et dobbelt formål, fordi grunnleggeren av St. Olaf College, Bernt Julius Muus (1832-1900), sønn av sognepresten i Snåsa og selv prest, ligger gravlagt ved Nidarosdomen.

St. Olaf Band er i dag et stort og avansert «concert band» som alltid legger turen til Trondheim (og av og til Snåsa) når de er på norgesbesøk – til minne om Bernt Julius Muus. Opptak med bl. a. St. Olaf Band.

Russell Alexander (1877-1915) skrev «Olympia Hippodrome» i 1898. Han var virtuos på euphonium, ble medlem av et sirkusorkester 17 år gammel og tre år senere arrangør for det kjente sirkuset Barnum & Bailey. I løpet av få år skrev han 33 marsjer og diverse annen musikk før han sammen med to brødre og en venn begynte å reise rundt med sitt eget musikalske show.

Av avisutklippet til venstre kan vi lese:
«Kl. 11 samledes de udenfor Logen (= Frimurerlogen) og marscherede gjennem Gaderne med klingende Spil... Med udmerket militær Præcision marscheredes til Stiftsgaarden, hvor Korpset stillede sig op og hilste paa Kongen, Dronningen og Kronprins Olav. Kongen underholdt sig livlig med Norsk-Amerikanerne... Orkesteret spillede ... tilsidst paa Kongens specielle Ønske den amerikanske Marsch ‘Olympia Hippodrome’ af Alexander. Kongen udtalte gjentagende sin Beundring over det dygtige Orkesters Spil.»

Spilletid: ca. 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ****