«On the Quarter Deck» ble skrevet av Frederick Joseph Ricketts (1881–1945) under pseudonymet Kenneth J. Alford i 1917.

Quarter Deck er akterdekket, som tradisjonelt ble sett på som den viktigste delen av skipet. På gamle seilskuter var dette den opphøyde delen av dekket bak hovedmasten. Her holdt offiserene til – det vil si at de hadde sitt kvarter her. Matroser og andre vanlige sjøfolk fikk pent holde seg på fordekket.

Når skipet hadde besøk av et musikkorps om bord, var det på akterdekket de tok oppstilling.

Her har vi lagt til rette den opprinnelige versjon av marsjen i C-dur og trio-delen i F-dur. De viktigste endringene er at noteverdier, dynamikk og artikulasjon nå er gjort helt like på tvers av instrument­gruppene. Den svært lave 4.-kornettstemmen er sløyfet, mens det er lagt til en stemme for 2. altsax.

I tillegg vil mange synes det er en stor fordel med marsjen i stort format (to A4-ark per stemme), slik at det blir lettere å se alle de tilfeldige fortegnene sammenlignet med marsjmappeutgaven. Dem er det en god del av i denne marsjen.

Spilletid: ca. 3 minutter. Vanskelighetsgrad: *** | Ogg eller mp3?