Århus tappenstreg er verken fra Århus eller komponert av Carl Christian Møller (1823-1893), slik det står på de fleste notene. Marsjen er heller aldri brukt som tappenstrek, altså som signal om kvelden til at «tappen slås i øltønna», med andre ord at soldatene skulle forlate vertshuset.

De to første delene av Århus tappenstreg er to gamle tyske marsjer fra 1700-tallet. De ble brukt som teatermusikk i Danmark visstnok allerede rundt den tiden da Møller ble født.

Møller var teatermusiker før han ble dirigent for Tivolis musikkorps. Han skal ha lagt til den tredje delen (før da capo) før han satte navnet sitt på marsjen og kalte den Århus tappenstreg.

Det hører med til historien at Århus tappenstreg ble riktig populær som dansemusikk mot slutten av 1800-tallet både som polka og galopp. Den fins nedtegnet i notebøkene til mange danske spillemenn.

I dag er det først og fremst korversjonen som framføres med en morsom tekst, også i vårt land:

Nu ligger kirkenoderne og sover sødt i rad og stak,
nu slår vi ud af ho’derne Johan Sebastian Bach!
Nu skifter vi signalerne, nu har vi puslet længe nok
med madrigal-koralerne og pulpitur-barok. Tralala...


Her har du Århus tappenstreg i fleksibel utgave som kan spilles med alt fra fire musikere til fullt korps.

Spilletid: ca. 3 minutter. Vanskelighetsgrad: **  Mer om lyden ...