Equale (flertall equali) er betegnelsen på kirkelig renessansemusikk for fire like instrumenter, som regel fire tromboner. Da Beethoven skrev sine tre equali i 1812, var dette med andre ord allerede en gammel musikkform, og den var faktisk gått ut av bruk. Resultatet minner da heller ikke om annen musikken Beethoven skrev på denne tiden.

Beethoven ble overtalt til å skrive disse tre korte stykkene da han var på besøk hos kantoren ved katedralen i Linz og hadde fått høre noen equali fra tidligere tider. Dateringen 3. november 1812 kan tyde på at musikken første gang ble framført i katedralen 1. november, som er den tradisjonelle allehelgensdagen.

To av de tre equali som Beethoven skrev, ble arrangert for mannskor og framført med tekst fra salme 51 – den såkalte miserere eller klagesang – ved Beethovens begravelse i 1827. De ble også sunget ved en minne­seremoni året etter.

Selv om stykkene ble skrevet for trombone, gjør de seg godt også for andre kombinasjoner av messing­instrumenter. Derfor får du her stemmene utskrevet både i C, Ess, B og F. Den fjerde stemmen bør spilles av basstrombone eller et annet instrument i bassleie.

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: *