«Björneborgarnas marsch» har vært det finske forsvarets honnørsmarsj siden 1918 og blir oftest spilt ved høytidelige anledninger og når presidenten er til stede. Før Finland ble republikk, var dette honnørmarsjen til Åbo bataljon.

Den fins i samlinger av melodier og sanger tilbake til slutten av 1700-talet. En gang var den mest kjent som «Bonapartes marsj». Enkelte ganger blir C. Kress oppført som komponist, og det er blitt antydet at melodien stammer fra Lullys opera «Acis et Galatée» (1686), men de fleste mener den er av ukjent opphav.

Det nåværende navnet skyldes at Björneborgs regiment utmerket seg i 1808, da det utgjorde hoveddelen av den svenske hæren i et mindre slag ved Jutas sør for Nykarleby. Der vant svenskene en symbolsk viktig seier over russerne, trass i at de var på retrett, fordi krigen alt var tapt.

Det mest brukte korpsarrangementet i Finland er skrevet av Konrad Greve, men det eksisterer også en rekke andre versjoner, blant annet det du finner her, som er tilpasset fra en gammel Farre-kartong og lagt til noen nye stemmer. Andre arrangementer er skrevet for orkester (bl.a. Robert Kajanus), mannskor (Fredrik Pacius) og blandet kor (Martin Wegelius). Av og til blir marsjen framført med tekst av Johan Ludvig Runeberg fra den andre delen av diktsyklusen «Fänrik Ståls sägner».

Runebergs tekst tar utgangpunkt i finnenes deltakelse på svensk side bl.a. i trettiårskrigen på 1600-tallet og minnes med sorg hendelsene i 1808, da Sverige tapte Finland til Russland:

Söner av ett folk, som blött
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar,
Än har Finlands kraft ej dött,
Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött!


Spilletid: 2 minutter. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps