«Norsk studentmarsj» av Oscar Borg er helt ny for de fleste, ihvertfall utenfor militærkorpsene. Den har ikke vært trykt tidligere, kanskje fordi den ikke er noen utpreget gatemarsj. Den er for lang til å være en fanfare og for kort til å være en ouverture – som den nok kunne ha blitt hvis Borg hadde lagt ned mer arbeid i den. Slik vi har fått den overlevert, har den trekk av alt dette: konsertmarsj, fanfare og ouverture – til ære for studentene.

Det Borg etterlot seg, og som vårt arrangement tar utgangspunkt i, er et partitur med bare 32 takter, pluss fire takter på slutten som han har strøket ut. Det er ingen repetisjoner og også litt sparsomt med dynamikk og fulle akkorder, selv om Borg har instrumentert marsjen for et typisk gammeldags militærkorps (Dess-piccolo, Ess-fløyte, kornetter i Ess og B, Ess-trompeter, Ess-horn 1-3, tenor 1-3 osv.).

Borg har datert marsjen 24. juni 1898, så det er nærliggende å tro at han komponerte den til en utflukt som Christiania-studentene foretok til Halden for å feire sankthans dette året. Halden var ikke noe unaturlig reisemål for sangglade studenter etter at både Borg og ikke minst hans forgjenger Reissiger hadde forsynt dem med en lang rekke korverk.

For å gjøre marsjen mer spillbar for moderne besetning er den transponert fra Dess-dur til Ess-dur. Repetisjonstegn er satt inn der de vanligvis hører hjemme, og de fire siste taktene er tatt med. Noen små endringer er gjort for at marsjen skal klinge fyldigere i moderne korps enn den gjorde opprinnelig. Fordi det er mye duplisering mellom stemmene, kan marsjen spilles med godt resultat også av korps med mangelfull besetning.

Spilletid: ca. 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps