Oscar Borg (1851-1930) ble kjent som «Norges marsjkonge», men skrev også en god del annen musikk. Ofte minner stilen nokså mye om musikken til danske Hans Christian Lumbye.

Unionskongen Oscar 2 ga Borg friplass ved Musikaliska Akademin i Stockholm, som hadde en egen linje for musikkinstruktører med omfattende teori- og instrumentalstudium. Denne utdanningen fullførte Borg i 1872.

Senere følte Borg stor takknemlighet overfor det svenske kongehuset og Sverige. Derfor er det ikke underlig at han laget et lengre potpurri over svenske folkemelodier for 1. brigades musikkorps i Halden, som han ledet fra 1881 til 1918. Han skrev også flere fest- og hyllingsmarsjer til den svenske kongefamilien, til og med en marsj med tittelen «Leve unionen», som han ikke var sen med å døpe om til «Den norske løve» etter unionsopp­løsningen i 1905.

Etter å ha avlagt musikkinstruktøreksamen i Stockholm virket Oscar Borg hele livet i Halden. I tillegg til å dirigere Brigademusikken var han dirigent for ulike kor og ensembler, organist og musikklærer. Han etterlot seg ca. 275 komposisjoner og ca. 170 arrangementer. Om lag 70 av komposisjonene er marsjer.

I Norges Musikkhistorie står det at disse minneordene om Oscar Borg er svært treffende: «Som komponist søkte han ikke dybden. Hans verk var viet folket, og nettopp derfor av videste verdi. Hans musikk var populær, men den var alltid god.»

Spilletid: 7 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***  Ogg eller mp3? Mer...