Oscar Borg (1851–1930)
fra Halden er kjent som «Norges marsjkonge», hovedsakelig fordi han skrev «Kong Haakon VII’s Honnør-Marsch», «Kronprins Olavs honnørsmarsj» og «Den norske løve». Mange av de øvrige komposisjonene og arrangementene hans er mindre kjent. «Leiv Eriksson» for kor, solo og orkester regnes som hans hovedverk. Han skrev ca. 60 marsjer og var dirigent for 1. brigades musikkorps 1881–1918. I tillegg var han organist i Halden.

Borg, Oscar: Norsk studentmarsj
Borg, Oscar: Peder Colbjørnsens marsj


Tilbake til forsiden