Tradisjonelt har dette vært den mest populære og mest brukte av alle de norske brudemarsjene. Den blir brukt ikke bare i brylluper, men er ofte et konsertnummer og blir framført av mange ulike ensembler og kor.

Brudemarsjen ble først gjort kjent av Leiv Sandsdalen (1825-1896), som var en av de fremste spillemennene i Telemark i andre halvdel av 1800-talet. Han var født i Seljord og hadde fått slåtten overlevert fra faren, som het Øystein Langedrag (1786-1848).

Brudemarsjen har også vært en korpsklassiker helt siden Konrad Grimstad fikk utgitt et korpsarrangement gjennom det som den gang het Norges landsforbund av gutte- og amatørmusikkorps.

Arrangementet du finner her, har større variasjon i dynamikk og klangfarger, slik mange venter av moderne korpsmusikk. Det bør ikke blandes med andre arrangementer som går i samme dur.