Brudemarsjen er arrangert for moderne korpsbesetning etter pianostemmen i første bind av den forkortede tobindsutgaven av «Norges melodier», som ble utgitt etter andre verdenskrig. Der forekommer den som nr. 18 Bruralaat. Den er også kjent som Brudemarsj fra Vang.

Ingen arrangører er oppgitt i «Norges melodier», som opprinnelig ble utgitt i fire deler. Alle delene ble samlet i ett bind i 1922 og inneholdt da «500 norske sange med underlagt tekst».

Faktisk ble Edvard Grieg (1843-1907) engasjert som redaktør og arrangør da utgivelsen startet i 1874. Grieg skal ha fullført de tre første bindene. For det siste bindet var Eyvind Alnæs (1872-1932) redaktør og arrangør.