Denne bryllupsslåtten hadde Ole Olsen tatt vare på etter sin far, Iver Olsen, som var født i Namdalen i 1812.

Ole Olsen gjorde ikke noe med slåtten før han arrangerte den for klarinett og to fioliner i anledning sølvbryllupet i 1923 til den nylig avgåtte forsvarsministeren, Ivar Aavatsmark, som også var født i Namdalen.

Senere arrangerte Olsen slåtten for treblåsere, men bestemte seg ikke helt for om den skulle spilles av en sekstett (fløyte, essklarinett og 4 B-klarinetter) eller av en septett (med fagott i tillegg).

Partituret du finner her, er det originale. I partituret har Olsen antydet at den laveste klarinettstemmen kan spilles av fagott.

I tillegg er det nå lagt til en repiano B-klarinettstemme som erstatter fløyte og essklarinett. Dermed kan arrangementet spilles enten med den opprinnelige besetningen eller av fem (eller seks) B-klarinetter.

Spilletid: 1 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***