«On Hearing the First Cuckoo in Spring» ble skrevet i 1912 av den britiske komponisten Frederick Delius (1862-1934) og utgitt som den ene av «Two Pieces for Small Orchestra». Som regel blir stykket framført som en selvstendig komposisjon.

Delius var midt i 20-årene da han møte Grieg og Sinding i Leipzig. De oppfordret ham til å velge karrieren som komponist. Delius ble også en god norgesvenn, besøkte Norge nesten annethvert år og fikk bygd ei hytte som han kalte Villa Høifagerli i Lesja.

Delius skrev det symfoniske diktet «På viddene» og dirigerte selv orkesteret da det ble framført i Kristiania i 1891. Litt senere ba dikteren Gunnar Heiberg ham skrive scenemusikk til skuespillet «Folkerådet». Der brukte han dels norske folkemelodier. Delius satte også tone til et tjuetalls sanger med tekst av norske diktere. Hans lengste komposisjon inspirert av norsk natur er «A Song of the High Hills». Det er et impresjonistisk verk helt uten folketoner.

I «On Hearing the First Cuckoo in Spring» bruker Delius en norsk folketone fra Østre Slidre, «I Ola-dalom, i Ola-tjønn». Grieg hadde brukt melodien tidligere i «19 norske folkeviser», op. 66, nr. 14.

Delius lar en gjøk (i klarinetten) spille hovedrollen i sin versjon. Men egentlig handler folkevisa om et barn som er forsvunnet, og som ikke er kommet til rette, trass i at det ble ringt med kirkeklokkene for å få de underjordiske til å gi fra seg barnet, som de trodde var bergtatt.

Spilletid: 5 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: **** | Spilt av virtuelt demo-korps