Alfred B. Evensen (1883-1942) blir regnet som en de mest betydningsfulle personer i nordnorsk musikkliv. Etter å ha fullført underoffisersskolens musikkskole i Harstad virket han som musiker i denne byen i 20 år fra 1911, først som nestkommanderende for det nyopprettete 6. brigades musikkorps, og deretter som sjef fra 1918. Ved siden av drev han papirforretning og bokbinderi inntil han etter 1930 overtok ledelsen av to andre militærmusikkorps, først 4. divisjons musikkorps i Bergen til 1934 og deretter 2. divisjons musikkorps i Oslo.


«Hans Vaagen» er ifølge Ole Olsen «ein berættelse, førtælt av hain kjøpmainn Øvre på Troms». Ole Olsen gjorde om historien til et dikt i 1916:

Hans Vaagen, hain dro ifra Helgelain
me åtte riksdaler i lomma.
Og da hain kom tel den bergenske straind
så hørte hain kor dem tromma.


Hans Vaagen ble så betatt av trommene at han meldte seg for løytnant Roth som trommeslagerelev. Deretter ble han med Roth ut i krigen, men «blei såra tel dauen dein sellsamme kvæll» og trommet til siste slutt mens hans fortsatt sto i giv akt.

Spilletid: ca. 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***