«Norsk marsj nr. 1» eller «General Otto Ruges marsj» er en konsertmarsj av Alfred Evensen (1883-1942). Den har et lystig tema, men ble til under tragiske omstendigheter.

I 1940 ledet Evensen Divisjonsmusikken i Oslo. Etter den tyske okkupasjonen 9. april ville tyskerne at korpset skulle opptre på tyske arrangementer, men Evensen nektet. I ren protest innstilte han virksomheten og døpte om Divisjons­musikken til «Evensens Janitsjarkorps». Korpset hadde sin siste opptreden ved 100-årsfeiringen av Johan Svendsen høsten 1940.

Med god hjelp fra patriotiske nordmenn fikk Evensen omplassert musikerne i sivile stillinger i Forsvaret og i Statistisk sentralbyrå, slik at de fortsatt fikk utbetalt lønn. Men våren 1941 vedtok nazistene å frata musikerne både stillinger og lønn, slik at de måtte finne seg annet tilfeldig arbeid.

Evensen ble fengslet da musikerne erklærte at de ville stå fritt. Dermed ble det umulig for den nazistiske Rikshirden å slå sammen Divisjonsmusikken og Hirdmusikken til ett musikkorps. Han ble sperret inne i en celle på Oslos politistasjon i Møllergata 19 og døde der 2. mai 1942, fordi han ble nektet legetilsyn og medisiner mot diabetes.

Før arrestasjonen benyttet Evensen tiden til å gjøre klar to marsjer i versjoner både for korps og orkester. Den første av marsjene dediserte han til general Otto Ruge, som ble utnevnt til kommanderende general 10. april 1940 og forsvarssjef 18. mai 1940. Ruge ledet kampene inntil de norske styrkene kapitulerte 10. juni. Deretter sendte tyskerne ham til en fangeleir i Tyskland, der han satt resten av krigen.

Til venstre: Statue av Alfred Evensen i Generalhagen i hjembyen Harstad. (Foto: Jakob Eitrheim)

Spilletid: ca. 5 minutter. Vanskelighetsgrad: **** || Ogg eller mp3?