Alfred Evensen (1883–1942)
fra Harstad var dirigent for 6. brigades musikkorps fra 1918 til 1930, da han fikk en tilsvarende stilling ved 4. brigades musikkorps i Bergen. Der ble han bare i fire år. I 1934 overtok han 2. brigades musikkorps etter Johannes Hanssen. I 1940 oppløste han korpset, fordi nazistene ville overta det. Dette førte til at han ble arrestert og døde senere i fangen­skap. Han rakk å gjøre ferdig et par konsertmarsjer og et par norske danser for korps.

Evensen, Alfred: Norsk marsj nr. 1


Tilbake til forsiden