Rudolph Magnus Forwald (1869–1936), født i Stavanger, var organist i Mandal (slik hans far Ludvig Sverre Forwald hadde vært før ham i Mandal og Stavanger) inntil han i 1904 fikk stillingen som organist i Jakobs kirke og senere i Uranienborg kirke i Oslo.

Som komponist ble Forwald kjent for sine festpreludier og parafraser for orgel og piano, særlig over kjente jule- og påskemelodier, som det ofte var annonser for i avisene.

I tillegg var Forwald dirigent for musikkorpset i Mandal fire år på 1890-tallet. Der ble han «både elsket og hatet, det siste for sin grundighet». Det blir også fortalt at han som dirigent for koret kunne forlange så mye som tre øvinger i uka før viktige konserter. I Mandal var nok dette uvant den gang.

Like før 17. mai 1907 finner vi en annonse i Aftenposten for Festpreludium over «Ja, vi elsker dette landet» for piano eller orgel. Festpreludiet ble også annonsert før minnegudstjenesten i 1914 som egnet musikk i anledning hundreårsdagen for grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Korpsversjonen er av ukjent opphav.