Peder Knudsen (1819-1863), født i Vågå, skrev melodien til «Jeg er så glad hver julekveld» like etter at han i 1859 ble ansatt som den første organisten i den nybygde Ålesund kirke. Tidligere hadde han vært militær­musiker i Christiania og sanglærer i Holmestrand og Kragerø.

Vi vet ikke hvordan Knudsen ble kjent med denne julesangen, som 26 år gamle Marie Wexelsen (1832-1911) hadde skrevet året i forveien mens hun bodde hos foreldrene på gården Øvre Sukkestad ved Lena på Toten. Kanskje fant han den tilfeldigvis i heftet «Kjetil: En liten julegave for barn», som Wexelsen fikk trykt.

Fordi Knudsen døde få år senere, var komponisten lenge ukjent da sangen ble populær. Først i 1940 ble navnet hans fastslått etter en artikkel i Aftenposten. Originalnotene forsvant da Ålesund brant i 1901, men heldigvis hadde Knudsen sendt melodien til en venn i Kragerø. Der ble den sunget da Skåtøy kirke ble innviet. Etter denne framføringen ble sangen vanlig å finne i sangbøkene. Etter hvert ble den også tatt med i salmeboka.

I 1948 ble Peder Knudsen endelig oppført i Koralboken som komponist av «Jeg er så glad hver julekveld». Samme året ble det også reist en minnestein med Knudsens portrett i Ålesund.

«Jeg er så glad hver julekveld» var en av de mange melodiene Rudolph Magnus Forwald (1869–1936), organist i Jakobs kirke og senere i Uranienborg kirke i Oslo, laget parafraser og preludier over i årene rundt 1900. Det er uvisst hvem som skrev korpsarrangementet i sin tid, men Rolf Lindstad i Trondheim utvidet det ihvertfall senere til moderne besetning.

Spilletid: 3 minutter.