Til å begynne med hadde Gershwin planer om å skrive 24 preludier for klaver akkurat som Chopin hadde gjort. Men det ble bare tre, utgitt i 1926.

De tre preludiene viser at Gershwin orienterte seg mer i retning av klassisk musikk etter at «Rhapsody in Blue» var oppført i 1924. I de neste årene skrev han ikke bare de tre preludiene, men også en pianokonsert samt orkesterstykket «An American in Paris».

Det andre av preludiene er en slags voggesang-blues ifølge Gershwin selv. Stykket går opprinnelig i ciss-moll, men er i vårt arrangement transponert til c-moll.

Klangene er bygd opp av terser med stor bruk av septimer og i tillegg den karakteristiske vekslingen som er vanlig i blues mellom dur og moll. Midtdelen har sin egen melodi i samme blues-stil før det første temaet kommer tilbake mot slutten.

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: ***