Østerrikeren Franz Xaver Gruber (1787-1863) skrev den kjente melodien til «Glade jul» (Stille Nacht/Silent Night) i 1818. Melodien ble senere benyttet av danske Peter August Damianus Steenfeldt (født 1833) til denne fantasien med variasjoner. Steenfeldt var piano- og sanglærer i København.

Presten Joseph Mohr hadde alt i 1816 skrevet teksten til «Stille Nacht». Før jul 1818 tok han den fram igjen og ba Gruber skrive en melodi til den.

Julesangen ble framført første gang julekvelden 1818 i St. Nikolas-kirken i Oberndorf, en liten by ved den tysk-østerrikske grensa, 17 km nord for Salzburg. Mohr sang den til gitarakkompagnement.

Det har versert flere versjoner av historien som går ut på at julesangen ble til fordi orgelet i kirka var ubrukbart. Mus skal ha gnaget på det. Men denne historien er neppe sann.

Etter hvert ble melodien spredt i Østerrike og Tyskland. I 1833 ble den trykt i Dresden, og da som folkemelodi fra Tirol. Det var først på 1850-tallet man ble klar over hvem som var komponist og tekstforfatter.

St. Nikolas-kirken i Oberndorf ble revet for over hundre år siden på grunn av flomskader. I dag kan man på samme sted besøke et Stille-Nacht-kapell og et Stille-Nacht-museum. Et museum til minne om julesangen fins også i nabolandsbyen Arnsdorf, der Gruber var lærer og organist.

Spilletid: 3 ½ minutt.