Knut Glomsaas (1863-1935) vokste opp i Sør-Odal og ønsket som ung å utvandre til Amerika, men faren fikk ham i stedet til å begynne som kornettist i Forsvaret. Det ble starten på en 48 år lang karriere som militærmusiker, først og fremst som instruktør og dirigent for 5. divisjons musikkorps i Trondheim, der han også dirigerte en rekke kor. Etter hvert fikk han en enestående posisjon i byens musikkliv og var selvskreven musikalsk leder ved friluftsfester og stevner.

Blant marsjene Glomsaas skrev, finner vi Festmarsj, også kalt Teknikermarsjen eller TTL-marsjen. Den ble skrevet til 25-årsjubileet for Trondhjem Tekniske Læreanstalt (TTL) i 1895.

TTL ble grunnlagt i 1870 blant annet for å dekke behovet for fagfolk til restaureringen av Nidarosdomen. Skolen hadde to linjer, en for kjemi og en for ingeniør- og byggfag. Snart økte behovet for høyere ingeniørutdanning, og Norges tekniske høgskole (nå del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ble opprettet i 1910. Men TTL fikk leve videre i nye former og ble etter hvert kjent som Trondheim ingeniørhøgskole (nå del av Høgskolen i Sør-Trøndelag).

Samme år som Glomsaas skrev sin Jubileumsmarsj, startet byggingen av TTLs nye skolebygg i Munkegata 1, det som siden 1929 har vært byens rådhus.

Til venstre Knut Glomsaas med blomster etter å ha dirigert Divisjonsmusikken for siste gang, 10. juni 1928.

Spilletid: ca. 5 minutter. Vanskelighetsgrad: ***