Knut Glomsaas (1863-1935) skrev denne Jubileumspolkaen i anledning Trondheims 900-årsjubileum i 1897.

Selv om arkeologiske utgravinger har vist at Trondheim eller Nidaros har hatt bymessig bebyggelse med hus og streder før 997, er dette blitt stående som årstallet for byens grunnlegging. Derfor ble det feiret byjubileum både i 1897 og 1997.

Snorre Sturlason forteller i «Norges kongesagaer» at i 997 var Olav Tryggvason først på Frostatinget og fikk trønderne til å bli kristne ved å drepe lederen Jernskjegge, ødelegge gudebildene deres og ta gisler, «slik at de skulle holde fast ved kristendommen sin». Deretter skjedde dette:

Kong Olav dro med mennene sine ut til Nidaros. Der lot han reise hus ved Nidelvens bredd, og han fastsatte at det skulle være kjøpstad der. Han ga folk tomter til å bygge hus på og lot bygge en kongsgård innenfor Skipakrok (trolig mellom Kjøpmannsgata og Cicignons plass). Om høsten lot han flytte alle forråd dit, som man trengte for vinteren. Han hadde en mengde folk der.

Glomsaas sin Jubileumspolka er skrevet om fra gammel til moderne besetning samtidig som det er gjort endringer i enkelte akkorder og i slagverkstemmen. Det er også lagt til en ny tredjestemme for horn og trombone samt en stemme for melodisk slagverk.

Spilletid: 3 ½ minutt.