Fredrik Wilhelm Gomnæs (1868–1925)
var født i Hole på Ringerike og utdannet seg til musiker i Kristiania og Berlin. I noen år var han cellist i orkesteret ved Christiania Theater og musikkinstruktør i Hamar før han i 1911 ble ansatt som dirigent for 4. brigades musikkorps i Bergen. Fra 1920 var han dirigent for 2. brigades/divisjons musikkorps i Kristiania. Ved sin død var han konstituert som Hærens musikkinspektør. Han etterlot seg en symfoni, flere militærmarsjer og enkelte korsanger.

Gomnæs, F. W.: Store Sartor marsj


Tilbake til forsiden