Vinteren 1894-1895 tilbrakte Grieg i København. Han hadde følt seg nokså slapp og ikke helt i form. Men før han vendte tilbake til Bergen i mai, maktet han likevel å fullføre et nytt verk for strykeorkester, «To nordiske melodier». Vårt arrangement er en orkestrering av denne versjonen.

Tittelen på verket er nokså underlig, fordi verket består faktisk ikke av to, men av tre melodier. Dessuten må alle sies å være norske. De to siste melodiene er norske folketoner, «Kulokk» og «Stabbelåten». De skal spilles attacca. Grieg regnet dem derfor som én melodi.

1. I folketonestil
2a. Kulokk
2b. Stabbelåten

Den første melodien skal Grieg ha fått som et 16 takters tema av Norges og Sveriges sendemann (ambassadør) i Paris, Fredrik Due (1853-1906). Due var norsk, men trolig syntes Grieg at melodien fortjente betegnelsen «nordisk», fordi Due representerte to land.

Da melodien ble spilt første gang av Musikforeningen i Kristiania i oktober 1895 under ledelse av Grieg selv, var tittelen «Legende for strygeorkester over en Melodi af Fr. Due». Men da den ble trykt sammen med de to andre året etter, ble den kalt «I folketonestil».

Dues melodi har et fallende og mollstemt preg som Grieg nok har satt stor pris på. Det passet godt med de fallende akkordene og kromatikken som kjennetegner mye av hans musikk. På mesterlig vis ble resultatet av bearbeidelsen et variert og stemningsfullt lite musikkstykke med 109 takter, selv med bare de 16 enkle taktene fra Fredrik Due som utgangspunkt.

Spilletid: 6 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: *** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste