Bjørnson skrev skuespillet «Sigurd Jorsalfar» og fikk i 1872 Grieg til å komponere et forspill, noen mellomspill samt musikken til tre dikt som også er med, i alt åtte musikkstykker. I Griegs verkliste er det opus 22.

Senere laget Grieg en suite for orkester som opus 56 av tre av de viktigste stykkene, nemlig Forspillet til første akt, «Borghilds drøm» og den kjente «Hyldningsmarsjen». Dessuten er «Ved mannjevningen» blitt godt kjent og selvsagt «Norrønafolket», som framføres av mannskor ved festlige anledninger.

Av de åtte musikkstykkene i skuespillet kan de færreste med hånden på hjertet si at de har hørt «Kongekvadet», som utgjør selve avslutningen. Kvadet priser brødrene Sigurd og Øystein for at de ble enige om å styre landet i fellesskap.

Diktet ender med strofen «Hill Jer, bolde Kongebrødre». Verken kvadet eller resten av skuespillet regnes for å være noe storverk fra Bjørnsons hånd. Men Griegs musikk er slett ikke glemt og fortjener så absolutt å bli hørt.

Partitur og stemmer er bearbeidet etter et eldre korpsarrangement uten oppgitt arrangør.

Spilletid: 4 minutter. Vanskelighetsgrad: ***