Vinteren 1894-1895 tilbrakte Grieg i København. Han hadde følt seg nokså slapp og ikke helt i form. Men før han vendte tilbake til Bergen i mai, maktet han likevel å fullføre et nytt verk for strykeorkester, «To nordiske melodier».

Tittelen på verket er nokså underlig, fordi verket består faktisk ikke av to, men av tre melodier. Dessuten må alle sies å være norske. De to siste melodiene er norske folketoner, «Kulokk» og «Stabbelåten». De skal spilles attacca. Grieg regnet dem derfor som én melodi.

1. I folketonestil
2a. Kulokk
2b. Stabbelåten

Den andre melodien er en kulokk som Grieg fant i Ludvig Mathias Lindemans «Ældre og nyere norske Fjeldmelodier» nr. 432. Lindeman noterte den ned hos Ingri Garthus Rustebakke i Aurdal på en innsamlingsreise i 1848.

Grieg hadde tidligere arrangert denne kulokken for klaver som nr. 22 i «25 norske folkeviser og danser» op. 17. Der heter den «So lokka me over den myra». Nå hentet han kulokken fram igjen og arrangerte den for strykeorkester med nokså brå kast mellom piano og forte.

Versjonen for strykeorkester er utgangspunkt for vårt korpsarrangement. G-dur i originalen er transponert ned én helnote til F-dur.

Spilletid: ca. 2 minutter. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste