Grieg skrev fire norske danser som ble utgitt for firehendig klaver av Peters i Leipzig i 1880 som hans opus 35.

Det musikalske temaet i nr. 3 er en halling som Grieg hentet fra Ludvig M. Lindemans «Ældre og nyere norske Fjeldmelodier» (bind 1, nr. 8), utgitt i 1853. Der står det at hallingen er «fra ubestemt sted». I Griegs versjon er melodien blitt dobbelt så hurtig som hos Lindeman, men i det mollstemte mellompartiet har Grieg gitt temaet doble noteverdier.

Arrangementet vi har her, ble skrevet av Patrick Sarsfield Gilmore (1829-1892) og bearbeidet av den kanadiske arrangøren og komponisten Louis-Philippe Laurendeau (1861-1916). Det ble utgitt av Carl Fisher i New York i 1908.

De eneste endringene i forhold til det originale arrangementet er at bassklarinett dobler barytonsax og 2. altsax dobler obo. Disse stemmene er ikke med i det originale notesettet.

Alle som savner sopransax eller horn i ess, finner disse stemmene i det originale notesettet, som blir medsendt ved bestilling hvis det noteres i merknadsfeltet. Originalen har også en god del stikknoter i stemmen for solo kornett som er utelatt i vår versjon.

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: ***