Nationaltheatrets juleforestilling for barn i 1922 var «Peik og stortrollet» av Adam Hiorth (1879-1961). Johan Halvorsen skrev musikken og la stor vekt på å skildre hvordan store og små troll oppfører seg.

1. Peik, prinsessen og stortrollet
2. Trollmøenes dans
3. Prinsessen kommer ridende på bjørnen
4. Trollenes inntog i berget det blå
5. Dans av småtroll

Den korte fjerde satsen var egentlig første del av «Dans av stortroll og småtroll» da musikken ble framført i Nationaltheatret. Senere gikk Halvorsen bort fra å kalle den første delen for dans og valgte heller tittelen «Trollenes inntog i berget det blå». De fleste vil raskt høre at satsen er en nokså forvrengt kortversjon av «I Dovregubbens hall» av Edvard Grieg.

Satsen skal spilles attacca med femte sats, slik at vi tydelig kan høre forskjellen på stortroll og småtroll.

«Tungt og grotesk» står det på noten. Dette er lettere å få til i korpsversjonen enn i orkesterversjonen, der Halvorsen bare bruker to A-klarinetter, to fagotter, to celloer, en kontrabass og stortromme.

Spilletid: 2 minutter. Vanskelighetsgrad: *** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste