Johan Halvorsen (1864-1935) begynte som elev ved 2. brigades musikkorps i Kristiania i 1879. Da var han 15 år gammel. Trolig skrev han «Hallingdal Bataljons Marsch» like før han sluttet frivillig våren etter, altså like før han fylte 16 år i mars 1880. Man regner med at brigademusikken under dirigenten Paolo Sperati har spilt den.

Noen håndskrevne enkeltstemmer ble funnet igjen på 1920-tallet med «Matr. Nr. 1178» som komponist. Halvorsen hadde matrikkelnummer 1179 i det militære, så siste siffer stemmer ikke, men Halvorsen kan ha tatt feil.

Halvorsen brukte marsjen i en versjon for orkester en rekke ganger både som 17. mai-nummer og som mellom­akts­musikk ved Den Nationale Scene i Bergen da han var dirigent der fra 1893 til 1899, men disse notene er forsvunnet.

Marsjen i korpsversjon ble i sin tid rekonstruert enten av Østen Toft eller av Johannes Hanssen. Vår moderniserte versjon kommer fra en gammel avskrift som i likhet med originalen bare er merket «Matr. Nr. 1178».

Marsjen er nokså spesiell, fordi første del blir spilt unisont. Dessuten er trioen mye lengre enn første del. Marsjen veksler mellom dur og moll og ender i moll etter da capo. Ingen vet hvor mye som er rettet på eller rekonstruert, men store deler lyder ihvertfall som ekte Halvorsen.

Spilletid: 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: *** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste