«Norsk kjempedans» ble komponert av Johan Halvorsen i 1927 «fritt etter Lindeman», som det står i partituret.

Her sikter Halvorsen til Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), som samlet inn folketoner på flere turer blant annet til Telemark og Valdres og utga samlingen «Ældre og nyere norske Fjeldmelodier» fra 1853 til 1867. Han kalte de verdslige folketonene med mange vers for kjempeviser, mens de korte ble kalt stev.

Halvorsen hadde selv skrevet ned folkemelodier. På initiativ fra Edvard Grieg nedtegnet han en rekke slåtter i 1901 etter spelemannen Knut Dale fra Telemark. Grieg bearbeidet siden slåttene for piano i opus 72.

«Norsk kjempedans» var mellomaktsmusikk til skuespillet «Hærmændene paa Helgeland» av Henrik Ibsen da dette stykket ble oppført 25 ganger på Nationaltheatret i løpet av 1927. Et annet musikkstykke av Halvorsen som ble brukt ved samme anledning, «Gander», er gått tapt.

Halvorsen skrev «Norsk kjempedans» for lite orkester med én fløyte, to klarinetter i A, én trompet i C, én trombone, pauker i G og D, skarptromme, stortromme, cymbaler, piano samt strykere (fiolin 1-2, bratsj, cello, bass).

Vår versjon for moderne korps er transponert ned en heltone fra G-dur til F-dur. Dessuten er pianostemmen overført blant annet til sax, horn og trombone, slik at pianoet kan sløyfes.

Spilletid: 4 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste