Johan Halvorsen dristet seg til å skrive minst én drikkevise i sin tid som kapellmester på Nationaltheatret. Det kom av at de på slutten av Bjørn Bjørnsons tid som teatersjef først på 1900-tallet måtte ty til nokså folkelig underholdning for å få nok penger i kassen, og Halvorsen stilte lydig opp med passende musikk.

På denne tiden fikk Anthon B. Nilsen alias Elias Kræmmer (1855-1936) oppført to lystspill av det nokså enkle slaget. Nilsen var en framgangsrik trelasthandler fra Fredrikstad som til og med var stortingsmann en periode.

Mest kjent ble han for en rekke historier om det snobbete borgerskapet i en av våre typiske småbyer. Fortellingene hans ble trykt i store opplag helt til 1942. Da var tiden løpt fra den slags lettere underholdning, og derfor har historiene hans aldri blitt utgitt på nytt.

I lystspillet «Onkel Nabob», oppført på Nationaltheatret i 1905, forekommer vinhandleren Nackmann. Han synger en drikkevise på et slags norsk-tysk: «Af denne vin jai en mengde har». Vi har latt ham synge på vanlig norsk. Det passer nok best i konsertsammenheng.

Selv om teksten til Elias Kræmmer ikke er særlig mye å skryte av, gjorde Halvorsen seg faktisk flid med melodien. Her skifter det raskt med taktarter og tempi, slik at det blir en skikkelig test på om musikere og dirigent klarer å følge hverandre!

Pianostemmen er brukt som grunnlag for korpsarrangementet.

Spilletid: 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste