Den smalsporede Aurskog-Hølandsbanen, som etter nedleggingen i 1960 fikk leve videre som den 3,2 km lange museumsbanen «Tertitten» fra Sørumsand til Fossum, ble åpnet til Bjørkelangen i 1896 og til Skulerud to år senere. Den var opprinnelig 57 km lang. Enkelte ønsket til og med å forlenge den til Ørje eller Mysen.

Ved siden av å transportere tømmer og jordbruksprodukter var banen også del av turistattraksjonen «Den store rundreisen», som innebar tog Oslo-Sørumsand, overgang til Aurskog-Hølandsbanen, videre fra Skulerud med DS «Turisten» på Haldenkanalen til Tistedal, og endelig tog fra Tistedal eller Halden tilbake til Oslo.

Det var denne rundreisen kong Haakon la ut på 28. juni 1909. Ved Fosser stasjon (som forlengst er revet og sporet asfaltert til gang- og sykkelvei), bega kongen med følge seg til «den i Jernbanestationens Nærhed beliggende Fosser Gaard, for der hos Eieren, Brugseier A. C. Haneborg, at indtage Frokost».

Aftenposten nevner ikke om det ble spilt musikk under frokosten, men det er nok likevel høyst sannsynlig at kongen fikk høre «Hølands jernbanemarsj». Komponisten var verten selv, Anders Christian Haneborg (1838-1912), som kom fra Aremark og overtok Fosser gård etter sin far i 1902.

Om ham står det i slektshistorien fra 1915: «Der var noget som ikke sjelden fik Haneborg til at glemme baade kanal, jernbaner og veier, baade elekticitet, maskiner og herredsstyreforhandlinger, og det var musikken. Han elsket den, han forstod ‘musikkens visdom’, og vi, som kjendte ham godt, vil oftest mindes ham, naar han med sit gode smil tok sin kjære fele frem og gavmildt skjænket os av sine toner.»

Videre står det: «Som bekjendt har han komponert adskillig. Alle hans 8 barn har til bryllups faat hver sin marsj av ham. Hans sidste arbeide var, saavidt jeg vet, den marsj han i 1909 hadde komponert i anledning av kong Haakons reise gjennem Høland, da Kongen ogsaa var hans gjest paa Fosser.»

Anders Christian Haneborg må ikke forveksles med en annen med nesten samme navn, som også var knyttet til Aurskog-Hølandsbanen, nemlig Anders Olai Haneborg fra Fetsund. Han drev sagbruk og tresliperier flere steder på Østlandet og bidro økonomisk for å få forlenget banen fram til Skulerud.

En tredje med navnet Anders i den samme slekten var Anders Haneborg (1834-1914). Han bodde store deler av livet på Sætre i Hurum, men flyttet tilbake i 1905. Han var også «meget musikalsk og musikkinteressert», spilte fiolin og var i sine yngre dager sammen med flere jevnaldrende med i musikklivet i Aurskog.

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: ***