Musikken og teksten til «Shine On, Harvest Moon» står artistparet Nora Bayes (1880-1928) og Jack Norworth (1879-1959) for. De framførte sangen i 1908* med stor suksess i Ziegfeld Follies, en årlig utstyrsrevy på Broadway der de beste artistene opptrådte med tidens beste låter.

Likevel hersker det tvil om disse to er de egentlige låtskriverne. På denne tiden i USA var det slik at den som kjøpte en sang av andre for å framføre den eller få den utgitt, oftest ble regnet som sangens opphavsmann.

Etter at «Shine On, Harvest Moon» ble svært populær, sto flere – blant annet parets pianist – fram og hevdet at melodien var deres. Enkelte har til og med ment at George Gershwin kan ha skrevet den.

Korpsversjonen du finner her, er nyskrevet, men basert på de opprinnelige harmoniene. Teksten er vedlagt.

Oh, shine on, shine on, harvest moon
Up in the sky;
I ain't had no lovin'
Since April, January, June or July.
(eller vanligere: January, February, June or July)
Snow time ain't no time to stay
Outdoors and spoon;
So shine on, shine on, harvest moon,
For me and my gal.


Spilletid: 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: **