I 1949 ble NM i hopp holdt i bakken Jutul’n i Steinkjer med kongen og kronprinsen til stede. Det ble holdt en navnekonkurranse, og navnet på bakken ble valgt etter forslag fra Hilda Hjelde (1872-1960*). Hun var husmor og kjent lokalt for sin store interesse for musikk. Som en hyllest til hoppbakken lanserte hun Jutulmarsjen. Det eksisterer også en annen marsj og enkelte slåtter som hun har skrevet.

Jutul’n var en bakke med svært bratt profil i likhet med Skuibakken i Bærum. Den fikk ord på seg for å være farlig å hoppe i og ble derfor lite brukt etter at NM i 1949 var avviklet. I motsetning til Skuibakken ble Jutul-bakken ikke fredet. Den ble revet i 1963.

Marsjen må sies å være godt håndverk, så dermed har vi her en av de få betydelige marsjene komponert av en kvinne. I ettertid kan vi fastslå at Hilda Hjelde kom fra samme by som en annen profilert kvinne, nemlig Fredrikke Marie Qvam, kvinnesaksforkjemper og stifter av Norske Kvinders Sanitetsforening.

Dessverre forelå marsjen opprinnelig i et par svært dårlige arrangementer med så mange feil i akkordene at den neppe er blitt framført offentlig. Feilene var ikke Hilda Hjeldes skyld, fordi hun arrangerte ikke marsjen selv. Nå er feilene rettet samtidig som marsjen er skrevet ut for moderne besetning.

Spilletid: ca. 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***