Ole Hjellemo (1873–1938)
var fra Dovre, men bodde mesteparten av livet i Oslo. Han underviste i fiolin, harmonilære og komposisjon ved Musikkonservatoriet og var i tillegg militærmusiker på Oscars­borg. Som komponist skrev han blant annet fem symfonier, en fiolinkonsert og flere korverk. Ingen av disse større verkene er spilt eller innspilt de siste tiårene. Mest spilt er de mindre verkene inspirert av folkemusikken i Nord-Gudbrandsdal, flere av dem arrangert for korps.

Hjellemo, Ole: Bilder fra Modum – Fantasi
Hjellemo, Ole: Frå Vågå
Hjellemo, Ole: Marsjparodi
Hjellemo, Ole: Norsk potpourri
Hjellemo, Ole: Sagn
Hjellemo, Ole: Slått


Tilbake til forsiden