«In The Bleak Midwinter» av Gustav Holst (1874-1934) ble komponert i 1906 til en julesang som Christina Rosetti hadde skrevet langt tidligere, ihvertfall en eller annen gang før 1878.

In the bleak mid-winter / Frosty wind made moan, / Earth stood hard as iron, / Water like a stone; / Snow had fallen, snow on snow, / Snow on snow, / In the bleak mid-winter / Long ago.

Norsk salmebok 2013 nr. 55 bruker Holsts melodi og har denne gjendiktningen av Svein Ellingsen, som også har tatt med Jomfru Maria i teksten, noe den engelske dikteren slett ikke hadde i tankene:

Midt i hårdest vinter / skjedde det en gang. / Som i jern lå jorden / under vindens sang. / Sneen la et teppe / over iskald jord. / Midt i hårdest vinter / ble Maria mor.

I dag blir Holsts versjon ofte spilt instrumentalt, slik for eksempel Tine Thing Helseth gjør på albumet «Mitt hjerte alltid vanker». I kirkelig sammenheng foretrekker imidlertid engelske kor en helt annen melodi, skrevet av Harold Darke.

Versjonen du finner her, er Holsts originale, firestemmige harmonisering etter en innledning på fire takter. De fire stemmene er skrevet ut for korpsinstrumenter i B, Ess, F og C, slik at det er mulig med ulike besetninger. Hvis det er ønskelig, kan trompet gjerne være solist for eksempel på første og tredje vers.

Spilletid: Ca. 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-ensemble