Halfdan Kjerulf (1815-1868) skrev ikke disse satsene selv som en egen suite for orkester eller korps. Faktisk skrev han stort sett bare sanger med pianoakkompagnement og enkelte pianostykker. Han er mest kjent for korsanger med nasjonalromantiske tekster som utallige mannskor og særlig Den norske Studenter­sangforening har brukt å framføre. Kjerulf var den første dirigenten for koret da det ble stiftet i 1845.

Suiten vi har her, ble sammenstilt av Adolf Hansen (1852-1911), trolig etter at han i 1892 ble instruktør for Brigademusikken i Bergen. Hansen arrangerte følgende pianostykker av Kjerulf til en suite med fire satser:

1. Scherzino op. 24 nr. 3 (HK 123), 1856.
2. Adagio (= Lied ohne Worte) op. 28 nr. 2 (HK 159), 1858.
3. Vuggevise (Wiegenlied) op. 4 nr. 3 (HK 89), 1853.
4. Bondeidyll (Ländliche Scene) op. 28 nr. 6 (HK 161), 1859.

Scherzino
I denne lette og raske satsen dobler obo stort sett 2.-klarinettstemmen. Altsax 1 dobler 1.-kornettstemmen. Altsax 2 og tenorsax spiller de to lave esstrompetstemmene, som er sløyfet. Trombone 1-2 spiller stemmene som opprinnelig ble skrevet for tenor 2-3. Baryton/euphonium spiller 1.-tenorstemmen. Fagott, bassklarinett, barytonsax og trombone 3 spiller tubastemmen. En stemme for melodisk slagverk er lagt til.

Spilletid: 2 ¾ minutt. Vanskelighetsgrad: ***   Ogg gir bedre lyd enn mp3. Mer...