Halfdan Kjerulf (1815-1868) skrev ikke disse satsene selv som en egen suite for orkester eller korps. Faktisk skrev han stort sett bare sanger med pianoakkompagnement og enkelte pianostykker. Han er mest kjent for korsanger med nasjonalromantiske tekster som utallige mannskor og særlig Den norske Studenter­sangforening har brukt å framføre. Kjerulf var den første dirigenten for koret da det ble stiftet i 1845.

Suiten vi har her, ble sammenstilt av Adolf Hansen (1852-1911), trolig etter at han i 1892 ble instruktør for Brigademusikken i Bergen. Hansen arrangerte følgende pianostykker av Kjerulf til en suite med fire satser:

1. Scherzino op. 24 nr. 3 (HK 123), 1856.
2. Adagio (= Lied ohne Worte) op. 28 nr. 2 (HK 159), 1858.
3. Vuggevise (Wiegenlied) op. 4 nr. 3 (HK 89), 1853.
4. Bondeidyll (Ländliche Scene) op. 28 nr. 6 (HK 161), 1859.

Adagio
I originalen blir solo kornett (eller flugelhorn) akkompagnert av tre klarinetter, tre esshorn og tre tenorhorn samt tuba. Nå spilles esshornstemmene av F-horn og dubleres av saksofon. Tenorhornstemmene er fordelt på baryton og trombone 1-2. Hansen skrev bare en enslig 2.-kornettstemme i tillegg til solostemmen og sløyfet trompetene (tacet). Dette er ikke endret. Som i den tredje satsen er det ingen stemmer for slagverk.

Spilletid: 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: **   Ogg gir bedre lyd enn mp3. Mer...