Carl Latann (1840-1888) var født i Klein-Leinungen i Thüringen. Han utdannet seg som militærmusiker og ble dirigent for marinens musikkorps i Wilhelmshaven i 1872, kort tid etter at det samlede Tyskland fikk sin egen flåte. Han protesterte da korpset på 32 mann ble redusert. Det førte til at han fikk avskjed i 1884. Deretter ble han dirigent for et militærmusikkorps i Nijmegen i Nederland. Like før sin død kom han tilbake til Tyskland som dirigent for bymusikken i Bad Freienwalde nær Berlin.

Latann komponerte mer enn 250 musikkstykker av forskjellig slag, men bare tre av dem har særlig utbredelse i dag. Det er marsjene «Admiral Stosch» (1874), som svenskene har annektert som «Kungliga Kronobergs regementes marsch», «Weg frei!» og «Leicht zu Fuss». Den siste er blitt regimentsmarsjen til The Royal Hussars i Storbritannia under tittelen «Light of Foot».

«Admiral Stosch» ble komponert i 1874 til innvielsen av en konsertsal i Wilhelmshafen og het opprinnelig «Eröffnungsmarsch» (Åpningsmarsj). Senere ble den oppkalt etter den første sjefen for den tyske marinen, admiral Albrecht von Stosch. Hovedtemaet i trioen stammer fra «Schäfers Sonntagslied» av Ludwig Uhlands, men er brukt også av andre, blant annet av Ulf Lundell i «Öppna landskap». Marsjen slutter med et sitat fra koralen «Dies ist der Tag des Herrn» av Peter Cornelius. Latann skrev selv en tekst til trioen. Siden 1940-tallet har det også eksistert en svensk tekst til hele marsjen.

Spilletid: 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Ogg gir best lyd.