Hans Christian Lumbye skrev sin eneste «Festpolonaise» i 1860 til det som var et besøk i Københavns Tivoli av nordmenn, kanskje studenter. Det er alt vi vet, fordi arkivene i Tivoli – og også det meste av Lumbyes originaler – forsvant ved en nazistisk terrorbrann i 1944. I dag eksisterer de fleste av komposisjonene hans bare som avskrifter.

Det enestående med Lumbyes «Festpolonaise» er at han bruker den norske folkevisa «Å kjøre vatn og kjøre ved» et stykke ute i komposisjonen. Mange kan nok ha syntes at dette norske innslaget midt i Lumbyes wienerske eleganse var litt som å klampe inn i fornemme ballsaler med beksømstøvlene på. Ihvertfall tyder alt på at stykket ikke er blitt mye spilt, selv om det må sies å være en av Lumbyes beste komposisjoner.

Lumbye hadde brukt den samme folkevisa en gang tidligere, nemlig i «Nordisk Union Galop» i 1847 sammen med folkeviser fra Sverige og Danmark. Det er et klart tegn på at han var tilhenger av skandinavismen. Denne bevegelsen startet blant studenter i Sverige og fikk mange tilhengere både i Danmark og Norge. Tanken var å få opprettet et felles skandinavisk kongerike når barnløse Frederik 7 døde. Men dette ville slett ikke stormaktene, så de fikk innsatt en fjern slektning på den danske tronen som Christian 9 i 1863.

«Å kjøre vatn og kjøre ved» var blant folkevisene Ludvig Mathias Lindeman fikk trykt i 1840 og deretter dansken Andreas Peter Berggreen i København i 1842. Men alt noen år før dette skrev en dansk prest at han hadde nynnet på visa, som han kalte «den over al Norge berømte, muntre Bondevise», mens han ble rodd over Tinnsjøen.

Festpolonesen er transponert opp en halv tone. 3.-stemme er lagt til for klarinett, trompet og horn. Dessuten er slagverket utvidet med skarptromme, cymbaler og klokkespill. Originalen har bare pauker og «grand cassa».

Spilletid: ca. 4 minutter. Vanskelighetsgrad: *** | Spilt av virtuelt demo-korps