Her har vi enda en tysk versjon av «Gammel jegermarsj», utgitt i Berlin i 1904, sikkert for å tilfredsstille behovet for marsjer med norsk preg som kunne spilles av de om lag 40 musikerne som keiser Wilhelm hadde med seg på yachten «Hohenzollern» når han besøkte de norske fjordene nesten hver sommer fra 1889 til 1914.

Komponisten i dette tilfellet kalte seg Camillo Morena. Det er et pseudonym for Carl Elias Mieses (1867-1940). Han var født i Østerrike, men livnærte seg i Berlin som arrangør og komponist av populærmusikk og ble derfor visstnok sett på som familiens sorte får.

I denne utgaven av «Gammel jegermarsj» bør tempoet være litt mer majestetisk enn det vi er vant til, særlig hvis trompetsignalene skal spilles. Men signalene kan også sløyfes. Det samme gjelder stemmene for obo og fagott, men da anbefales det å ha full sax-rekke.

Alle som ønsker å gjøre enda mer utav «Gammel jegermarsj» på konsert, finner en gammel sangtekst til venstre. Dikteren er ikke oppgitt i «Salmer og sanger for den norske hær» fra 1917, men det minner svært om versene Ole Olsen moret seg med å skrive.

Som dirigent og musikkinspektør var det Ole Olsen som først arrangerte marsjen og innførte den i Forsvaret i 1888, visstnok etter en notelinje Frederik Schiølberg hadde skrevet ned på slutten av 1700-tallet.

Martin Schmeling: Gammel jegermarsj...

Spilletid: 3 minutter. Vanskelighetsgrad: **  Ogg eller mp3? Mer...