Alf Mostad (1887-1956) ble i 1906 opptatt som musikkelev ved Trondhjemske brigades underofficersskole og uteksaminert i august 1908. Han ble ansatt i brigademusikken i Trondheim, der han relativt hurtig avanserte til 1. kornettist, en stilling han hadde til høsten 1937, da han flyttet til Halden for å overta stillingen som leder av 1. divisjons musikkorps. I 1946 kom han tilbake til Trondheim som leder av 5. divisjons musikkorps, en stilling han hadde til han gikk av for aldersgrensen i 1952.

«5. divisjons marsj» ble tilegnet generalmajor O. Strugstad, trolig like etter andre verdenskrig. Trioen i marsjen åpner med 5. divisjons kjenningssignal.

Oscar Sigvald Strugstad (1887-1953) var generalmajor og sjef for 5. divisjon og Distriktskommando Trøndelag i Trondheim fra 1945 av. Under andre verdenskrig var han blant annet militærattaché i Stockholm og London og sjef for den norske brigaden i Skottland. Han blir av og til forvekslet med faren, Oscar Sigvald Julius Strugstad (1851-1919), som også var generalmajor i Trondheim i noen år.

I denne versjonen for moderne besetning er trompetstemmene utelatt for å fremheve melodistemmen. I tillegg er etterslagene i horn og trombone (tenorhorn) redusert ved at åttedeler dels er gjort om til firedeler. Altsax 1-2 og tenorsax dobler horn 1-3, mens euphonium/baryton dobles av fagott, bassklarinett, barytonsax og 3. trombone.

Tillatelse til gjengivelse og fri bruk er gitt vederlagsfritt av familien.

Spilletid: 3 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: *** | Ogg gir best lyd. Mer...Bildet viser 5. divisjons musikkorps ca. 1948 og er stilt til disposisjon av Eigil Mostad.