Alf Mostad (1887-1956) var militærmusiker i Trondheim og leder av 5. divisjon musikkorps etter den andre verdenskrig. Denne konsertmarsjen skrev han for BUL i Nidaros, som er navnet på Bondeungdomslaget i Trondheim.

Om foranledningen har sønnen, Eigil Mostad, fortalt:
«Jeg mener jeg hørte om premieringen av marsjen under min gymnasietid i Halden i årene 1937-1940, og trykningsretten ble overlatt til Carl M. Iversens Musikkforlag gjennom en kontrakt datert 6. oktober 1941. Valg av navn kan henge sammen med min fars sterke tilknytning til B.U.L. i Nidaros ved at han var formann og satt i rådet i laget en periode, videre at han var en av stifterne og ledet orkestret der en rekke år. Marsjens ‘norske’ karakter bidrog vel også til navnevalget.»

Ifølge Eigil Mostad er et partitur av marsjen skrevet ut i G-dur for strykeorkester, men det er mangelfullt med stemmer. Korpsarrangementet er komplett og bare justert for standard moderne besetning.

Tillatelse til gjengivelse og fri bruk er gitt vederlagsfritt av familien.

Spilletid: 5 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***