«DR 3s honnørmarsj» ble skrevet rundt 1950 av Erling Mostad (1913-1966*), klarinettist i 5. divisjons musikkorps, som konsertmarsj for Dragonregiment nr. 3 (DR 3) på Rinnleiret, en mindre militærleir ved E6 mellom Levanger og Verdal. Det fins et annet arrangement, men dette er originalen.

Marsjen ble tilegnet oberst Kolbjørn Spilhaug, som var regimentssjef på Rinnleiret fra 1949 til 1958, før han avsluttet karrieren som generalinspektør i Kavaleriet og flyttet tilbake til hjemkommunen Nord-Odal da han ble pensjonist.

Marsjen bygger på DR 3s signal og signalet «Vaktombytte». Mange mener den er en god nummer tre blant norske marsjer etter «Bojarenes inntogsmarsj» og «Valdresmarsjen».

DR 3 ble også kalt Nordenfjeldske eller Trondhjemske dragonregiment. Det holdt til på Steinkjersannan fra 1701, men flyttet til Rinnleiret i 1894. Den store utbyggingen av leiren foregikk fra 1890-årene og fram til 1912. Dragon var opprinnelig betegnelsen på en soldat til hest som steg av for å kjempe som infanterist. Etter andre verdenskrig ble hestene byttet ut med stridsvogner.

I 1995 ble regimentet lagt ned. Levanger kommune kjøpte militærleiren da den ble avviklet i 2005 og bestemte seg senere for å la den bli museumsområde. De gamle bygningene og en god del eldre materiell er tatt godt vare på, og 21 av bygningene i leiren er fredet.

Spilletid: 4 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: **** | Spilt av virtuelt demokorps