Før første verdenskrig kom keiser Wilhelm 2 med yachten «Hohenzollern» ofte til Sognefjorden og Balestrand om sommeren. Et håndfast minne er den kjempestore Fridtjof-statuen i Vik i Sogn, som keiseren fikk satt opp.

Et annet minne er forskjellige versjoner av Gammel jegermarsj i tysk versjon. Keiseren hadde med seg et musikkorps på «Hohenzollern», og det var behov for musikk med norsk preg. Dette var trolig bakgrunnen for at Martin Schmeling skrev «Marsch der norwegischen Jäger» i 1905.

Han brukte de første taktene av Gammel jegermarsj og la til enkelte musikalske temaer som ihvertfall skulle få tyskere til å tenke på jakt. Trass i tittelen virker det som om komponisten har vært mest inspirert av tyskere med lærbukser og fjær i hatten.

Vi får inntrykk av at de kommer til hest, og at de er ute på noe så unorsk som revejakt. Når vi lytter godt, kan vi innbille oss at de nærmer seg raskt til en liten pause i jakten for å innta standsmessig drikke.

Praten går livlig – og er det ikke bikkjer som gneldrer litt i bakgrunnen? Reven kan de ikke ha fanget, fordi de drar brått ut igjen. Men de kommer snart tilbake med brask og bram og nye hornsignaler. Nå har de visst skutt reven. Jakten og marsjen er ihvertfall slutt.

Camillo Morena: Gammel jegermarsj...

Spilletid: 4 minutter. Vanskelighetsgrad: *** | Ogg eller mp3?