På sine eldre dager begynte Ole Olsen å skrive marsjer med utgangspunkt i folketoner og regimentssignaler. Marsjene ble utgitt i tre samlinger av Norsk Musikkforlag i 1922.

Ikke alle likte det de kalte «fabrikasjon» av marsjer i gammel stil. De foretrakk langt raskere tyske og amerikanske marsjer fra komponister som Teike, Blankenburg og ikke minst Sousa. Av denne grunn har de fleste av disse marsjene ligget i arkivet og vært lite spilt i om lag hundre år.

Olsen ba militærmusikere over hele landet sende ham folketoner som grunnlag for marsjene. Musikkfanejunker Ludvig Strugstad i Sparbu sendte ham melodier fra Nord-Trøndelag som ble brukt i «13. regiments marsj», skrevet i 1916. De musikalske motivene i marsjen er: Fjell-hauk fra Innherred, gammel regimentsmarsj, regimentssignal fra omkring 1810 og en seter-hauk fra Namdalen.

Marsjen er tilegnet oberst Ivar Aavatsmark, som var sjef for Nordre Trondhjems 13. infanteriregiment på Steinkjersannan fra 1915 til 1919, og som senere ble general og kommandant på Akershus og forsvarsminister.

I denne moderne versjonen er etterslagene i første del erstattet med halvtoner i både altsax og horn.

Spilletid: 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste