«Fra bygd og by» er en suite i fem satser som Ole Olsen skrev i 1908. Først kalte han versjonen for stryke­orkester «4 norske danser». Men da suiten ble utgitt av musikkforlaget Theodore Presser i Philadelphia i 1910, fikk den tittelen «Town and Country», eller på tysk «Aus Dorf und Stadt».

Det eksisterer en versjon for militærorkester fra 1908 med tittelen «Norske folkedanser». Også denne ble senere omdøpt til «Fra bygd og by».

De fem satsene er:
1. Bondedans – en halling trolig fra Grong i Nord-Trøndelag.
2. Oldemors brudevals (egentlig nr. 4).
3. Bygdespillemann (egentlig nr. 2 og kalt Skredderslåtten).
4. Vals lento (egentlig nr. 5, men utelatt i 1908-versjonen).
5. Kjøgemestermarsj – fra Namdalen (egentlig nr. 3 og kalt Brudetoget).

Sammen med den kjente «Solefallssang» var suiten i sin tid den mest spilte komposisjonen av Ole Olsen.

Bygdespillemann (Village Musician, Dorfspielmann)
Endringer i forhold til det opprinnelige arrangementet: Fagottstemmen og obostemmen fins også i saksofongruppen. Trompet 1-3 og tenor 2-3 er sløyfet, fordi disse dobler andre stemmer. Bassklarinett, barytonsax og baryton spiller den opprinnelige 1.-tenorstemmen. Melodisk slagverk er lagt til. Som i originalen fins det ingen slagverkstemme (tacet).

Spilletid: 1 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***   Ogg gir bedre lyd enn mp3. Mer...