«Fra bygd og by» er en suite i fem satser som Ole Olsen skrev i 1908. Først kalte han versjonen for stryke­orkester «4 norske danser». Men da suiten ble utgitt av musikkforlaget Theodore Presser i Philadelphia i 1910, fikk den tittelen «Town and Country», på tysk «Aus Dorf und Stadt».

Det eksisterer en versjon for militærorkester fra 1908 med tittelen «Norske folkedanser». Også denne ble senere omdøpt til «Fra bygd og by».

De fem satsene er:
1. Bondedans – en halling trolig fra Grong i Nord-Trøndelag.
2. Oldemors brudevals (egentlig nr. 4).
3. Bygdespillemann (egentlig nr. 2 og kalt Skredderslåtten).
4. Vals lento (egentlig nr. 5, men utelatt i 1908-versjonen).
5. Kjøgemestermarsj – fra Namdalen (egentlig nr. 3 og kalt Brudetoget).

Sammen med den kjente «Solefallssang» var suiten i sin tid den mest spilte komposisjonen av Ole Olsen.

Kjøgemestermarsj (Bridal Procession March, Marsch des Brautzugführers)
Som i de øvrige satsene er de tre trompetstemmene og tenor 2-3 sløyfet, fordi de overlapper enkelte andre stemmer og er overflødige i en moderne korpsbesetning. Altsax dobler delvis klarinett. Tenorsax og baryton spiller stort sett melodistemmen fra takt 9. Det samme gjelder melodisk slagverk, som er lagt til. Resten er beholdt fra originalen.

Spilletid: ca. 1 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ***   Ogg gir bedre lyd enn mp3. Mer...