«Norsk marsj-intermezzo» har et halling-lignende tema som går fra instrumentgruppe til instrumentgruppe. Egentlig er intermezzoet verken marsj eller halling, men en polka i 2/4 takt. Intermezzo er brukt i betydningen scherzo, altså et lett og underholdende musikkstykke.

Ole Olsen skrev intermezzoet til avdukingen av Fridtjof-statuen på Vangsnes i Sognefjorden 31. juli 1913. Der dirigerte Ole Olsen det tyske musikkorpset som keiser Wilhelm 2 hadde med seg på skipet «Hohenzollern». Disse musikerne spilte også fiolin, så stykket ble framført i et arrangement for to klarinetter og strykeorkester. Imidlertid er det vi har her Olsens eget arrangement for fullt korps, nå med moderniserte stemmer.

På forsiden av partituret skrev Ole Olsen et hylningsdikt til keiseren både på norsk og tysk: «De hilste den høvding [altså keiseren] mens gigerne klang / og stimlet dithen, hvor han stod. / De ventet ved veien, de viftet fra Vang / for de visste han var dem så god. / Han var Norges og nordmenns venn.» Ole Olsen kalte diktet «Av Wilhelm den velgjørendes norgessaga».

En mer nesegrus beundring for den nærmest eneveldige keiseren er det vanskelig å finne. Men keiserriket sto for fall. Da første verdenskrig var tapt fem år senere, ble keiseren avsatt og sendt i eksil til Nederland. Gigant­statuen på Vangsnes står der fortsatt som et pompøst minne over en svært pompøs keiser, selv om mange ville rive den både etter første og andre verdenskrig.

Spilletid: 2 minutter. Vanskelighetsgrad: ***